Đọc hiểu những thông số cơ bản : Đòn bẩy – kí quỹ – mức kí quỹ

Đòn bẩy - kí quỹ và % kí quỹ

Một trong những ưu điểm của thị trường Forex hấp dẫn các nhà giao dịch là có thể tham gia thị trường với ký quỹ nhỏ và nhận được đòn bẩy lớn. Với số vốn nhỏ, bạn có thể mở một lệnh giao dịch có khối lượng lớn hơn rất nhiều trong thị trường Forex. Và sau đó chỉ với một biến động giá nhỏ đúng hướng, bạn có thể thu về lợi nhuận lớn.Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong việc giao dịch Forex 

Balance là gì?

Đơn giản đây là SỐ DƯ BAN ĐẦU trong tài khoản của bạn.

Để bắt đầu giao dịch Forex, bạn cần mở một tài khoản giao dịch và nạp một số tiền vào tài khoản của bạn.

Nếu bạn nạp vào số tiền 1000$, thì Balance của bạn là 1000$.

Số dư này là số tiền tối đa mà bạn có thể mất.

BALANCE = SỐ DƯ BAN ĐẦU

Nếu bạn tham gia một giao dịch mới, thì balance tài khoản của bạn sẽ không bị ảnh hưởng cho đến khi lệnh giao dịch được ĐÓNG.

Điều này có nghĩa là Balance của bạn sẽ chỉ thay đổi theo một trong các cách:

Khi bạn nạp thêm tiền vào tài khoản của bạn.
Khi bạn đóng một lệnh giao dịch.

Equity là gì?

Equity được hiểu là Vốn chủ sở hữu hoặc vốn thực có – GIÁ TRỊ HIỆN TẠI của tài khoản giao dịch của bạn.

Vốn thực có (Equity) là tổng của Số dư tài khoản (Balance) và tổng lợi nhuận/thua lỗ của các giao dịch đang mở

EQUITY = BALANCE + Tổng lợi nhuận/thua lỗ đang mở.

Vì giá luôn chuyển động không ngừng => tổng lợi nhuận/thua lỗ luôn thay đổi => Equity luôn biến động.

Nếu tài khoản của bạn KHÔNG có bất kỳ giao dịch nào đang mở, thì Equity = Balance.

Ví dụ: Bạn gửi 1000$ vào tài khoản của mình. Balance = 1000$.

Bạn chưa thực hiện giao dịch nào trên thị trường: Equity = Balance = 1000$.
Khi bạn thực hiện 1 giao dịch và đang có khoản lỗ 50$ . Lúc này Equity = 1000 + (-50) = 950$.
Equity gọi là Vốn thực có vì nó phản ánh giá trị thực tài khoản của bạn. Equity quan trọng hơn Balance rất nhiều.

Chắc hẳn bạn đã từng được trải qua việc như thế này: Bạn có tài khoản 10k$, tài khoản đang trong trạng thái “gồng lỗ” 8k$. Bạn luôn tự an ủi rằng “tài khoản vẫn còn 10k$, chưa chốt lệnh âm là chưa mất”. Bạn đã bao giờ suy nghĩ như thế?
Tôi đoán rằng chúng ta đều đã từng trải qua những điều giống nhau phải không? …

Leverage là gì?

Nên chọn loại đòn bẩy nào

Leverage gọi là Đòn bẩy.

Đòn bẩy là công cụ tài chính sàn môi giới Forex cung cấp cho bạn, giúp bạn giao dịch khối lượng lớn hơn gấp nhiều lần Balance của bạn.
Ví dụ: Balance của bạn là 1000$. Nếu bạn không sử dụng Đòn bẩy, bạn chỉ có thể vào lệnh tương đương 1000/100 000 = 0.01 lot.
Nếu bạn muốn mở lệnh giao dịch lớn hơn 0.01 lot để có nhiều lợi nhuận hơn, bắt buộc bạn cần Đòn bẩy.
Giả sử bạn chọn Đòn bẩy 1:500, bạn có thể giao dịch với khối lượng tối đa 1000$ x 500 = 500 000$ = 5 lot.

Xem lại Pip – Lot – Spraed là gì? 

Margin là gì?

Margin chính là Ký quỹ. Để mở 1 lệnh giao dịch, bạn cần phải có 1 số tiền nhất định. Số tiền này gọi là tiền Ký quỹ (Margin).
Ví dụ: nếu bạn muốn mua USDJPY trị giá 100.000 USD, bạn không cần phải đưa ra toàn bộ số tiền, bạn chỉ cần đưa ra một phần, như 3.000 USD. Số tiền thực tế phụ thuộc vào nhà môi giới của bạn.
Margin có thể được coi là một khoản ký gửi (tài sản thế chấp) cần để bạn mở một lệnh giao dịch hoặc giữ cho nó không bị đóng khi lệnh của bạn bị lỗ.
Margin KHÔNG phải là một khoản phí hoặc chi phí giao dịch.
Tiền ký quỹ chỉ đơn giản là một phần tiền của bạn mà nhà môi giới dành riêng cho số dư tài khoản của bạn để giữ cho giao dịch được mở và để đảm bảo rằng bạn có thể bù đắp tổn thất của giao dịch.
Ký quỹ KHÔNG phải là một khoản phí hoặc chi phí giao dịch.

Margin Requirement là gì?

Yêu cầu ký quỹ là tiền ký quỹ được thể hiện bằng %. Tùy thuộc vào cặp tiền tệ và nhà môi giới, số tiền ký quỹ cần thiết để mở có thể khác nhau.
Bạn có thể thấy các yêu cầu ký quỹ như 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10% hoặc cao hơn.
Tỷ lệ phần trăm này (%) được gọi là Yêu cầu ký quỹ .

Required Margin là gì?

Ký quỹ bắt buộc là tiền ký quỹ được thể hiện bằng số tiền cụ thể. Chúng ta hãy nhìn vào một giao dịch EURUSD điển hình. Để mua hoặc bán 1 lot EURUSD mà không cần đòn bẩy, sàn môi giới sẽ yêu cầu nhà giao dịch nạp 100 000 USD vào tài khoản để có thể giao dịch.
Nhưng với Yêu cầu ký quỹ là 2% , chỉ cần 2000 USD (Số tiền ký quỹ bắt buộc) của các nhà giao dịch sẽ được yêu cầu mở và duy trì vị trí 100 000 EURUSD đó.

Free margin là gì?

Free margin là chênh lệch giữa Equity (Vốn chủ sở hữu) và Used margin (ký quỹ đã sử dụng)
Ký quỹ còn dư đề cập đến Vốn chủ sở hữu trong tài khoản của nhà giao dịch KHÔNG bị ràng buộc trong các lệnh đang mở hiện tại. Ký quỹ còn dư có thể được sử dụng để mở các lệnh giao dịch mới.

Free Margin = Equity – Used Margin

Theo công thức trên có thể thấy nếu trạng thái giao dịch của bạn đang có lãi, Equity sẽ tăng lên và Free margin sẽ tăng theo. Từ đó có thể giúp bạn mở thêm nhiều lệnh giao dịch khác nếu muốn.

FREE MARGIN là số tiền KHÔNG bị khóa bởi các lệnh giao dịch đang mở và có thể được sử dụng để mở thêm các giao dịch mới.
Khi FREE MARGIN ở mức 0 hoặc ít hơn, bạn sẽ không thể mở được các giao dịch mới

Margin level là gì?

Margin level hay còn gọi là mức ký quỹ, đây là giá trị phần trăm (%) dựa trên số lượng Vốn chủ sở hữu so với Số tiền ký quỹ được sử dụng.
Mức ký quỹ cho phép bạn biết số tiền của mình có thể dùng để mở các lệnh giao dịch mới. Mức ký quỹ càng cao, số tiền có sẵn để bạn có thể vào những lệnh giao dịch mới càng nhiều.
Mức ký quỹ càng thấp, số tiền có sẵn để bạn vào các lệnh giao dịch mới càng thấp.
Khi mức kí quỹ thấp đến một mức nào đó (được sàn quy định), bạn sẽ gặp phải tình trạngh “Stop out”

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

Nền tảng giao dịch của bạn sẽ tự động tính toán và hiển thị Mức ký quỹ của bạn. Nếu bạn không có bất kỳ giao dịch nào được mở, Equity = 0 => mức ký quỹ của bạn = 0. Mức ký quỹ rất quan trọng. Các sàn môi giới sẽ dựa vào mức ký quỹ để quyết định liệu bạn có thể vào thêm những lệnh giao dịch mới hay không. Các sàn môi giới khác nhau đặt giới hạn Mức ký quỹ khác nhau, nhưng hầu hết các sàn môi giới đặt giới hạn này ở mức 100% . Điều này có nghĩa là khi Vốn chủ sở hữu của bạn bằng hoặc thấp hơn Số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn, bạn sẽ KHÔNG thể mở thêm bất kì lệnh giao dịch mới nào. Nếu bạn muốn vào lệnh mới, trước tiên bạn sẽ phải đóng các lệnh giao dịch hiện có.

Ví dụ

Giả sử bạn có số dư tài khoản là 1000 USD .

Bước 1: Tính tiền ký quỹ bắt buộc
Bạn muốn vào lệnh Buy 0.1 lot USDJPY (tương đương 10 000 đơn vị). Yêu cầu ký quỹ là 4%. (Margin Requirement = 4%),Vậy Ký quỹ bắt buộc = 10 000 x 0.04 = 400 USD

Bước 2: Tính toán ký quỹ đã sử dụng – Used Margin
Ngoài giao dịch bạn vừa tham gia, không có giao dịch nào khác mở. Vì chỉ có một lệnh duy nhất mở, Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ giống như Số tiền ký quỹ bắt buộc.

Bước 3: Tính vốn chủ sở hữu – Equity
Hãy giả sử rằng giao dịch của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn.
Điều này có nghĩa là Floating profit của bạn là 0 USD
Hãy tính toán Vốn chủ sở hữu:

Equity = Balance + Floating Profit = 1000 + 0 = 1000 USD

Bước 4: Tính mức ký quỹ – Margin Level

Bây giờ chúng ta đã biết Vốn chủ sở hữu, bây giờ chúng ta có thể tính Mức ký quỹ:
Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100% = (1000/400) x 100% = 250%
Nếu Mức ký quỹ là 100% hoặc ít hơn, hầu hết các sàn giao dịch sẽ không cho phép bạn mở các giao dịch mới.

Trong ví dụ, vì Mức ký quỹ hiện tại của bạn là 250%, cao hơn 100%, bạn vẫn có thể mở các giao dịch mới.

Stop out là gì?

Stop out xuất hiện khi Margin level (Mức kí quỹ) của bạn rơi xuống thấp hơn một giá trị % nhất định (Đã được sàn môi giới quy định trước). Khi đó một vài hoặc tất cả giao dịch của bạn sẽ tự động bị hệ thống của sàn đóng lại. Việc đóng các lệnh này bởi vì tài khoản của bạn không còn đủ ký quỹ để giữ các lệnh giao dịch tiếp tục mở.

Như vậy, Stop out xuất hiện khi Equity (vốn chủ sở hữu) thấp hơn một tỷ lệ % cụ thể của Số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn .

Khi Margin level (Mức ký quỹ) bằng hoặc thấp hơn mức Stop out thì sàn môi giới của bạn sẽ tự động đóng các lệnh giao dịch của bạn, bắt đầu với lệnh giao dịch sử dụng nhiều ký quỹ nhất, cho đến khi Margin level của bạn trở lại mức cao hơn.
Hành động tự động đóng giao dịch này của sàn đối với tài khoản của bạn được gọi là một STOP OUT. Tùy theo cơ chế của từng sàn mà có Mức Stop Out và Cơ Chế Đóng Lệnh khác nhau (một phần hay toàn bộ).

Related Articles