Hỗ Trợ – Kháng Cự – Trend Line là gì? dùng như thế nào?

hoc giao dich forex

Có những cách phân tích nào

 

A. Phân tích tâm lý thị trường: Updating…..

B. Phân tích cơ bản:

dựa trên lý thuyết giá thị trường của một tài sản có khuynh hướng di chuyển về phía “Giá trị thật” của nó. Giúp nhà đầu tư có thể nhận biết được xu hướng về giá của cổ phiếu,đồng tiền, hàng hóa… đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức bao quát và sự hiểu biết rộng rãi.

Đánh giá một chứng khoán,đồng tiền,hàng hóa… dưới giá trị hay trên giá trị hiện hành, và điều này sẽ khẳng định giá trị thực của một công ty,nền kinh tế có mối quan hệ mật thiết với các đặc tính tài chính như: khả năng phát triển; những rủi ro mà công ty,nền kinh tế có thể gặp phải; dòng tiền mặt… nhà đầu tư phải nắm rõ những công cụ định lượng được sử dụng trong các biểu đồ kỹ thuật.

  • Các phân tích này dựa trên:

-Báo cáo kinh tế: tổng sản phẩm quốc nội GDP, chỉ số giá tiêu dùng..

-Sự kiện tin tức: quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương, các cuộc họp, bài phát biểu..

-Thống kê trong ngành: tỷ lệ thất nghiệp, số liệu nhà ở..

Note: bởi vì bạn không phải là nhà phân tích bạn không cần hiểu chính xác các thông tin trên, không cần giỏi tiếng anh, sự ảnh hưởng của tin tức sẽ luôn quay về trạng thái giá trị thực của chính bản thân nó.

  • Đối tượng sử dụng: Nhà đầu tư dài hạn

C. Phân tích kỹ thuật:

là phương pháp dựa vào biểu đồ, đồ thị diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của cổ phiếu nhằm phân tích các biến động cung –  cầu đối với cổ phiếu,tiền tệ, hàng hóa… để chỉ ra cách ứng xử trước mắt, tức chỉ cho nhà phân tích thời điểm nên mua vào, bán ra hay giữ trên thị trường.

  • Các phân tích này dựa trên: Những biến động và mô hình về giá cả, khối lượng giao dịch trên biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai
  • Đối tượng sử dụng: Nhà đầu tư ngắn hạn – Giao dịch tự do

 

Hỗ Trợ – Kháng Cự – Trend Line

Hỗ trợ, kháng cự được gọi chung là cản và chúng ta sẽ được biết đến:

Cản Cứng: Nằm yên 1 chỗ như: hỗ trợ, kháng cự, trend line.
Cản động: Chạy theo đường giá như: Moving Average, Bollinger Bands,Envelopes…..
Cản tâm lý: Tâm lý nhà đầu tư,trader như : số tròn, vùng đỉnh và đáy cũ.

Ở đây tôi sẽ hướng dẫn một cách cô đọng, trong các lớp học, chúng ta sẽ thảo luận rõ hơn khi bạn cần. Cản động được tích hợp sẵn có trong MT4, trong các series liên quan sẽ có hướng dẫn cách sử dụng và cài đặt, cản tâm lý thuộc chủ đề quan trọng sẽ được mổ xẻ cụ thể trong một bài viết riêng. Trong phạm vi bài viết này, tôi hướng dẫn cách vẽ cản cứng (vùng hỗ trợ, vùng kháng cự, đường xu hướng – Trend line)

  • Hỗ trợ là nơi giá có xu hướng quay trở lại đà tăng sau 1 nhịp giảm điều chỉnh (vùng đáy)
  • Kháng cự là nơi giá có xu hướng quay trờ lại đà giảm sau 1 nhịp giảm điều chỉnh (vùng đỉnh)

Kháng cự và Hỗ trợ được gọi chung là CẢN

Cách vẽ:

Cấu tạo 1 cây nến nhật bao Gồm: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất.

Đối với nến tăng: Từ giá đóng cửa đến giá cao nhất được coi là Kháng Cự, Từ giá mở cửa đến giá thấp nhất được coi là Hỗ Trợ.
Đối với nến giảm: Từ giá mở cửa đến giá cao nhất được coi là Kháng Cự, Từ giá đóng cửa đến giá thấp nhất được coi là Hỗ Trợ.

Vẽ vùng kháng cự và hỗ trợ là vẽ từ Thân đến Râu Nến. => Hỗ trợ và Kháng cự là 1 vùng không phải 1 điểm xác định. Hãy nhớ

Vùng Hỗ Trợ và Kháng Cự là nơi bên mua bên bán đang kịch liệt trả giá => là 1 vùng chưa rõ ràng khuyến nghị đứng ngoài không nên giao dịch

Note: nên quan tâm các vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh để xác định cản có độ tin cậy lớn hơn.

Trend Line là đường thẳng nối cản với nhau xác định XU HƯỚNG HIỆN TẠI là Tăng hay Giảm (còn gọi là up trend hay down trend)

Cách vẽ:

Nối kháng cự với kháng cự được 1 trend => trend line đóng vai trò là Kháng Cự (down Trend)

Nối hỗ trợ với hỗ trợ được 1 trend => Trend line đóng vai trò là hỗ trợ (up Trend)

 

Ví dụ điển hình:

Hỗ Trợ - Kháng Cự - Trend Line
Hỗ Trợ – Kháng Cự – Trend Line

Toát hết cả mồ hôi anh em nhỉ …. tưởng đơn giản nào ngờ quá giản đơn !!!

 

Bài viết này nằm trong chuỗi bài viết hướng dẫn giao dịch, lộ trình học của anh em Khối Doanh Nhân Posso.
Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng bình luận bên dưới hoặc thảo luận tại group telegram : Posso Coffee Trade

Các bài viết khác trong lộ trình học:
Khối doanh nhân Posso

Related Articles